مقالات

نقش کاربردی بتن در گرمایش ازکف

سه شنبه ، 06 خرداد 1399


بیاد داشته باشید بتن پرکاربردترین واسط انتقال حرارت است که با سازه بتنی کف کاملا مطابقت دارد . و همچنین بتن به دلیل هدایت عالی انتقال حرارت بهترین جرم حرارتی محسوب می شود که متاسفانه درصورت عمل نکردن خسارت جبران ناپذیری به شما وارد خواهد شد لطفا این موضوع را جدی بگیرید و همه عواملی که برای یک گرمایش از کف خوب مورد نظر است را رعایت نمائید که گرمای لذت بخشی راتجربه کنید 

 

مقدار مجاز باردهی بروی لوله های گرمایش ازکف ۴ الی ۵ سانتی متر است ولی اگربهر دلیلی بیشتر شد نگران نباشید به سیستم حرارتی شما لطمه ای نمی خورد فقط سیستم دیرترگرمتر شده وبه همان نسبت نیزدیرتر سرد می شود . ولی هرگزفراموش نکنید ریختن پوکه معد نی – فوم بتن – ماسه نشسته و خاکی و هر آنچه به غیر از سیمان رقیق شده که توسط روان کننده یا با آب معمولی آماده شده است بروی لوله ها بریزید سیستم شما گرم نخواهد شد یا دمای ایده الی را نمی توانید داشته باشید