اخبار

زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1398

دوشنبه ، 22 مهر 1398

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تهران با عنوان صنعت ساختمان در تاریخ  6 - 9 مرداد ماه 1398 در مکان دائمی نمایشگاههای تهران واقع در بزرگراه چمران از ساعت 9 الی 17 دایر می باشد .