اخبار

زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 1398

چهارشنبه ، 20 آذر 1398

 

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تهران با عنوان صنعت ساختمان در تاریخ  6 - 9 مرداد ماه 1398 در مکان دائمی نمایشگاههای تهران واقع در بزرگراه چمران از ساعت 9 الی 17 دایر می باشد .