اخبار

زمان برگزاری نمایشگاه آب و فاضلاب در تهران 1398

دوشنبه ، 22 مهر 1398

 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تهران با عنوان آب و تاسیسات فاضلاب  در تاریخ  8 - 11 مهرماه 1398 در مکان دائمی نمایشگاههای تهران واقع در بزرگراه چمران از ساعت 9 الی 17 دایر می باشد .