اخبار

زمان برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان 1398

پنج شنبه ، 03 بهمن 1398

 

نمایشگاه بین المللی اصفهان با عنوان سرمایشی و گرمایشی  در تاریخ  25 - 28 دیماه 1397 در مکان دائمی نمایشگاههای اصفهان از ساعت 16 الی 22 دایر می باشد .