اخبار

زمان برگزاری نمایشگاه تاسیسات حرارتی تبریز 1398

پنج شنبه ، 03 بهمن 1398

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تبریز با عنوان تاسیسات حرارتی و برودتی از تاریخ 21 - 24 خردادماه 1398 در مکان دائمی نمایشگاههای بین المللی تبریزواقع درمکان دائمی نمایشگاهها از ساعت 15 الی 21 برگزار می گردد.