مقالات

آیا براستی سیستم های گرمایش ازکف برای سلامتی انسان مضر می باشد

چهارشنبه ، 18 تير 1399

آیا براستی سیستم های گرمایش ازکف برای سلامتی انسان مضر می باشد : منبع مجله پیام تاسیسات سال ۹۰

شاید نتوان بطور قطع در این خصوص اظهار نظر کرد ، ولی نباید فراموش شود بسیاری از سیستم های تاسیساتی هنوز در کشور ناشناخته بوده و یا مراحل ابتدایی آزمون خود را سپری می کنند . 

واقعیت این است که این گونه سیستم ها به درستی به مردم معرفی نشده و یا در نصب و اجراء دقت لازم اعمال نمی شود . نتیجه این کار رواج اندیشه های غلط و فاصله گرفتن از استاندارهای جهانی است .

 

در خصوص سیستم های گرمایش ازکف نیز این موضوع صادق است .

خدا وکیلی چند درصد ازما سیستم های گرمایش ازکف از نزدیک لمس یا استفاده نموده ایم .

 

متاسفانه برخی از مردم و حتی متخصصان به شنیده ها اکتفا کرده و ناخودآگاه لطمات جبران ناپذیری بر پیکر ه صنعت تاسیسات وارد می کنند.

 

در این بین بیشترین نگاهها متوجه سازمانهای استاندارد ، نظام مهندسی و تحقیقات ساختمان و مسکن است و از آنجا که در برخی از سایت ها به خبر نقل از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، خبر ممنوعیت استفاده از سیستم های گرمایش ازکف را منتشر کرده بود ، این مرکز به عنوان مرجع بررسی و پژوهش بنیادی بخش ساختمان و تاسیسات کشور ضمن واکنش با این موضوع در آن تاریخ با ارسال جوابیه ، ضمن تکذیب (خبر ممنوعیت استفاده از سیستم های گرمایش ازکف ) اعلام کرد که این خبر از پایه و اساس کذب است .

 

وهیچ گونه دستور العملی را مبنی عدم استفاده از سیستم گرمایش ازکف  به سازمان های مسکن و شهر سازی استان ها ابلاغ ننموده است  ضمن اینکه تحقیق و بررسی بروی این سیستم به عنوان یکی از سیستم های رایج تاسیساتی ازجمله پروژهای تحقیقاتی انجام شده در بخش تاسیسات ساختمانی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن است .

 

بیاد داشته باشید

راه رفتن و نشستن بروی سرامیک و سنگ که طبیعت سردی دارد اثرات مهم و بدی را مخصوصا در کودکان بجا می گذارد . کف پا جزء اندام مهمی است و سرد وگرمی که ازکف پا عارض می گردد اثرات مخربی  روی اعضاء بدن می گذارد و ضرر سردی کف دست و سایر اندامها نسبت به سرد شدن پا خیلی کمتر است .  

 

مطالعات پزشکی نشان می‌دهند که برای تندرستی هر چه بیشتر، بهتر است سر خنک و پا گرم نگه‌داشته شود . بنابراین طی آزمونی که جهت مقایسه گرمایش کف با گرمایش همرفت هوای گرم در دو اتاق مجزا صورت گرفت، نتایج زیر به دست آمد :

 

الف  - پس از گذشت دو  ساعت، گرد و غبار موجود در هردو اتاق ارزیابی شد.

نتایج حا صله نشان می دهند که در مورد گرمایش کف، گرد وغبار در محیط پیرامون شناور و معلق نمی باشد .


ب - میزان رطوبت پوست پس از دو ساعت در هر دو اتاق مورد ارزیابی گردید.

در مورد گرمایش کف، میزان رطوبت پوست تغییری  نکرد. بنابراین می توان گفت سیستم  گرمایش کف، به وضوح برای پوست و زیبایی مفید است .

 

گرمایش کف همچنین به سلامت شما کمک می کند. این سیستم قادر است ضربان قلب شما را در سرعت کم و خواب عمیق نسبت به گرمایش همرفت کنترل نماید .و یا در خصوص گرم شدن فرش و قالی در  گرمایش کف، کرم بید به سمت سطح فرش حرکت می کند که به راحتی با استفاده از جارو برقی پاک ساز ی و بدرون آن کشیده می شود .