اخبار

زمان برگزاری نمایشگاه تاسیسات حرارتی مشهد 1398

چهارشنبه ، 18 تير 1399

 

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی مشهد با عنوان تاسیسات سرمایشی و گرمایشی از تاریخ  4 - 7 تیر ماه 1398 در مکان دائمی نمایشگاههای بین المللی مشهد واقع در بزرگراه سنتو از ساعت 5 الی 22 برگزار می گردد.