گروه شیشه ای

 • کد کالا :
 • 177
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 44 - 48
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 120
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 7200
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 169
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 82
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 1058.4
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 11.76
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1107
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 12 * 800 * 1200
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 900
 • رنگ :
 • سفید- قرمز - سبز - مشکی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1106
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 12 * 600 * 1100
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 700
 • رنگ :
 • سفید- قرمز - سبز - مشکی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 168
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 62
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 793.8
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 8.82
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 176
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 44 - 40
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 110
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 6600
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 175
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 40 - 36
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 100
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 6000
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 172
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 52
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 661.5
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 7.35
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1105
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 12 * 600 * 900
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 500
 • رنگ :
 • سفید- قرمز - سبز - مشکی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 767
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 12 * 500 * 700
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 300
 • رنگ :
 • سفید- قرمز - سبز - مشکی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 171
 • اندازه ( سانت ) :
 • 4.2 * 62 * 42
 • ظرفیت حرارتی ( کیلو کالری ) :
 • 529.2
 • وزن ( کیلو گرم ) :
 • 5.88
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 174
 • مناسب زیر بنا (مترمربع) :
 • 36 - 5
 • اندازه ( cm ) :
 • 15 * 60 * 90
 • ظرفیت گرمایی ( kcal /h ) :
 • 5400
قیمت محصول : تومان
1 2 3