گروه اکسپندر و قطع کن لوله

 • کد کالا :
 • 983
 • تعداد هدها :
 • 1 هد
 • سایز :
 • 50
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 982
 • تعداد هدها :
 • 1 هد
 • سایز :
 • 40
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 981
 • تعداد هدها :
 • 1 هد
 • سایز :
 • 32
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 980
 • تعداد هدها :
 • 1 هد
 • سایز :
 • 25
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 979
 • تعداد هدها :
 • 1 هد
 • سایز :
 • 20
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 978
 • تعداد هدها :
 • 1 هد
 • سایز :
 • 16
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 988
 • تعداد هدها :
 • 3 هد تکی
 • سایز :
 • 60 - 50 - 40
 • مدل :
 • 220 ولت برقی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 987
 • تعداد هدها :
 • 2 هد تکی
 • سایز :
 • 32 - 40
 • مدل :
 • 18 ولت برقی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 986
 • تعداد هدها :
 • 3 هد تکی
 • سایز :
 • 16 - 20 - 25
 • مدل :
 • 12 ولت برقی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 830
 • تعداد هدها :
 • 4 هد
 • سایز :
 • 16 - 20 - 25 - 32
 • مدل :
 • دستی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 831
 • قابلیت برش لوله :
 • تا سابز 32
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 829
 • تعداد هدها :
 • 6 هد
 • سایز :
 • 16 - 20 - 25
 • مدل :
 • دستی
قیمت محصول : تومان
1 2