گروه بخاری تابشی مرمریت

 • کد کالا :
 • 1131
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 60 * 130
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 1200
 • رنگ :
 • کرم
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1130
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 60 * 110
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 1000
 • رنگ :
 • کرم
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1129
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 60 * 90
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 800
 • رنگ :
 • کرم
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1128
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 50 * 70
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 500
 • رنگ :
 • کرم
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1127
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 50 * 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 300
 • رنگ :
 • کرم
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1061
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 60 * 130
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 1200
 • رنگ :
 • سبز
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1060
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 60 * 110
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 1000
 • رنگ :
 • سبز
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1059
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 60 * 90
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 800
 • رنگ :
 • سبز
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1058
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 50 * 70
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 500
 • رنگ :
 • سبز
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1057
 • اندازه (سانت) :
 • 3 * 50 * 50
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 300
 • رنگ :
 • سبز
قیمت محصول : تومان
1