گروه فیلم حرارتی

 • کد کالا :
 • 4493
 • اندازه ( cm) :
 • 3000 * 50
 • مترمربع (m2) :
 • 15
 • مصرف برق ( v ) :
 • 1650
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8600
 • طول (M) :
 • 5
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 2850
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 10615
 • طول (CM) :
 • 75
 • عرض (CM) :
 • 50
 • مصرف برق (W) :
 • 81
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4468
 • اندازه ( cm) :
 • 30 * 50
 • مصرف برق ( w ) :
 • 33
 • ساخت :
 • کره
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4467
 • اندازه ( cm) :
 • 25 * 50
 • مصرف برق ( w ) :
 • 27
 • ساخت :
 • کره
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8597
 • طول (CM) :
 • 50
 • عرض (CM) :
 • 50
 • مصرف برق (W) :
 • 55
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4470
 • اندازه ( cm) :
 • 2400 * 50
 • مترمربع (m2) :
 • 12
 • مصرف برق ( v ) :
 • 1320
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8599
 • طول (M) :
 • 4
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 2280
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8598
 • طول (M) :
 • 3
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 1710
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4465
 • اندازه ( cm) :
 • 2000 * 50
 • مترمربع (m2) :
 • 10
 • مصرف برق ( v ) :
 • 1100
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4484
 • طول (CM) :
 • 25
 • عرض (CM) :
 • 50
 • مصرف برق (W) :
 • 27
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4466
 • اندازه ( cm) :
 • 30 * 50
 • مصرف برق ( w ) :
 • 21
 • ساخت :
 • کره
قیمت محصول : تومان
1 2 3