گروه زیر فرشی حرارتی

 • کد کالا :
 • 7506
 • متراژ (m2) :
 • 2
 • مصرف برق (w) :
 • 475
 • طول و عرض (cm) :
 • 250 * 80
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4487
 • متراژ (m2) :
 • 1/80
 • مصرف برق (w) :
 • 428
 • طول و عرض (cm) :
 • 225 * 80
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4489
 • طول (cm) :
 • 275
 • عرض (cm) :
 • 50
 • مصرف برق (w) :
 • 302
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4420
 • سایز (cm) :
 • 150 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 285
 • لوازم جانبی :
 • دیمر- کیسه حمل - دفترجه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4488
 • طول (cm) :
 • 250
 • عرض (cm) :
 • 50
 • مصرف برق (w) :
 • 275
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4430
 • طول (cm) :
 • 200
 • عرض (cm) :
 • 50
 • مصرف برق (w) :
 • 220
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4419
 • سایز (cm) :
 • 125 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 237
 • لوازم جانبی :
 • دیمر-کیسه حمل - دفترچه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4418
 • سایز (cm) :
 • 175 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 332
 • لوازم جانبی :
 • دیمر -کیسه حمل - دفترچه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4429
 • طول (cm) :
 • 150
 • عرض (cm) :
 • 50
 • مصرف برق (w) :
 • 165
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4428
 • طول (cm) :
 • 100
 • عرض (cm) :
 • 50
 • مصرف برق (w) :
 • 110
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4417
 • سایز (cm) :
 • 200 * 80
 • مصرف برق (w) :
 • 380
 • لوازم جانبی :
 • دیمر - کیسه حمل - دفترچه
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7507
 • متراژ (m2) :
 • 0
 • مصرف برق (w) :
 • 0
 • طول و عرض (cm) :
 • 12 * 7
قیمت محصول : تومان
1 2 3 4 5