گروه ویژه پارکت و لمینت

 • کد کالا :
 • 4494
 • اندازه ( cm) :
 • 4000 * 50
 • مترمربع (m2) :
 • 20
 • مصرف برق ( v ) :
 • 2200
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4493
 • اندازه ( cm) :
 • 3000 * 50
 • مترمربع (m2) :
 • 15
 • مصرف برق ( v ) :
 • 1650
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4470
 • اندازه ( cm) :
 • 2400 * 50
 • مترمربع (m2) :
 • 12
 • مصرف برق ( v ) :
 • 1320
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4465
 • اندازه ( cm) :
 • 2000 * 50
 • مترمربع (m2) :
 • 10
 • مصرف برق ( v ) :
 • 1100
قیمت محصول : تومان
1