گروه پنل سقفی

 • کد کالا :
 • 633
 • کاربرد :
 • اداری - تجاری - کارگاه
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 3600
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 60 * 350 * 1550
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 632
 • کاربرد :
 • اداری - تجاری - کارگاه
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 3000
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 60 * 350 * 1550
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 631
 • کاربرد :
 • اداری - تجاری - کارگاه
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 2400
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 60 * 250 * 1550
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 630
 • کاربرد :
 • اداری - تجاری - کارگاه
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 1800
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 60 * 250 * 1550
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 629
 • کاربرد :
 • اداری - تجاری - کارگاه
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 1200
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 60 * 150 * 1550
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 628
 • کاربرد :
 • اداری - تجاری - کارگاه
 • مصرف برق ( وات ) :
 • 900
 • اندازه ( میلیمتر ) :
 • 60 * 150 * 1550
قیمت محصول : تومان
1