گروه کیت حرارتی رومیزی

 • کد کالا :
 • 7578
 • ابعاد ( cm ) :
 • 400 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 320
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7577
 • ابعاد ( cm ) :
 • 350 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 280
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7576
 • ابعاد ( cm ) :
 • 300 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 240
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7575
 • ابعاد ( cm ) :
 • 250 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 200
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7574
 • ابعاد ( cm ) :
 • 200 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 160
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7573
 • ابعاد ( cm ) :
 • 150 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 120
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7572
 • ابعاد ( cm ) :
 • 400 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 560
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7571
 • ابعاد ( cm ) :
 • 350 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 490
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7570
 • ابعاد ( cm ) :
 • 300 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 420
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7569
 • ابعاد ( cm ) :
 • 250 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 350
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7568
 • ابعاد ( cm ) :
 • 200 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 280
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
 • کد کالا :
 • 7567
 • ابعاد ( cm ) :
 • 150 * 100
 • مصرف برق (w) :
 • 210
 • لوازم جانبی :
 • عایق 4 میلیمتر - کابل اتصال
ناموجود
1 2