گروه ویژه آلاچیق و رستوران سنتی

 • کد کالا :
 • 7506
 • متراژ (m2) :
 • 2
 • مصرف برق (w) :
 • 475
 • طول و عرض (cm) :
 • 250 * 80
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4487
 • متراژ (m2) :
 • 1/80
 • مصرف برق (w) :
 • 428
 • طول و عرض (cm) :
 • 225 * 80
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4486
 • متراژ (m2) :
 • 2
 • مصرف برق (w) :
 • 460
 • طول و عرض (cm) :
 • 200 * 100
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4485
 • متراژ (m2) :
 • 1/75
 • مصرف برق (w) :
 • 401
 • طول و عرض (cm) :
 • 175 * 100
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4483
 • متراژ (m2) :
 • 1/5
 • مصرف برق (w) :
 • 345
 • طول و عرض (cm) :
 • 150 * 100
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4482
 • متراژ (m2) :
 • 1
 • مصرف برق (w) :
 • 230
 • طول و عرض (cm) :
 • 100 * 100
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 7507
 • متراژ (m2) :
 • 0
 • مصرف برق (w) :
 • 0
 • طول و عرض (cm) :
 • 12 * 7
قیمت محصول : تومان
1