گروه پنل دیواری

 • کد کالا :
 • 1282
 • مدل :
 • TERM 2000 CVH
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 1.5
 • کاربرد :
 • مراکز خدماتی و تعمیرگاه ها
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1281
 • مدل :
 • TERM 2000 CVH
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 1.5
 • کاربرد :
 • مراکز خدماتی و تعمیرگاه ها
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1280
 • مدل :
 • TERM 2000
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 2
 • کاربرد :
 • محیط داخلی و باز
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1279
 • مدل :
 • TERM 2000
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 1.65
 • کاربرد :
 • محیط داخلی و باز
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1278
 • مدل :
 • TERM 2000
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 1
 • کاربرد :
 • محیط داخلی و باز
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1099
 • مدل :
 • TERM 2000 NO GLARE
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 1
 • کاربرد :
 • محیط داخلی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1056
 • مدل :
 • TERM 2000 NO GLARE
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 1
 • کاربرد :
 • محیط داخلی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 635
 • مدل :
 • TERM 2000 LOW GLARE
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 2
 • کاربرد :
 • محیط داخلی
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 634
 • مدل :
 • TERM 2000 LOW GLARE
 • مصرف برق ( kw ) :
 • 1.5
 • کاربرد :
 • محیط داخلی
قیمت محصول : تومان
1