گروه ویژه سالن پرورش جوجه

 • کد کالا :
 • 8603
 • طول (M) :
 • 8
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 4560
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8602
 • طول (M) :
 • 7
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 3990
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8601
 • طول (M) :
 • 6
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 3420
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8600
 • طول (M) :
 • 5
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 2850
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8599
 • طول (M) :
 • 4
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 2280
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 8598
 • طول (M) :
 • 3
 • عرض (M) :
 • 2/40
 • مصرف برق (W) :
 • 1710
قیمت محصول : تومان
1