گروه اتصالات

 • کد کالا :
 • 2410
 • سایز :
 • 1 * 32
 • متریال :
 • برنج ضد زنگ
 • ویژه لوله :
 • سوپر پکس -یوپونور
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 708
 • سایزلوله :
 • 32
 • سایز اتصال :
 • 32
 • متریال :
 • پلیمری
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 711
 • سایز :
 • 3/4 * 25
 • متریال :
 • برنج ضد زنگ
 • ویژه لوله :
 • سوپر پکس - یوپونور
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 707
 • سایزلوله :
 • 25
 • سایز اتصال :
 • 25
 • متریال :
 • پلیمری
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 706
 • سایزلوله :
 • 20
 • سایز اتصال :
 • 20
 • متریال :
 • پلیمری
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 530
 • سایز :
 • 1/2 * 20
 • متریال :
 • برنج ضد زنگ
 • ویژه لوله :
 • سوپر پکس - یوپونور
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 4416
 • سایز :
 • 50
 • کاربرد :
 • نصب زانو ها
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 1100
 • سایز :
 • 1/2 * 16
 • متریال :
 • برنج ضد زنگ
 • ویژه لوله :
 • یوپونور - سوپر پکس
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 526
 • سایز :
 • 16
 • ویژه :
 • لوله پکس
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 521
 • سایزلوله :
 • 16
 • سایز اتصال :
 • 16
 • متریال :
 • پلیمری
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 871
 • سایز :
 • 20
 • کاربرد :
 • ویژه نصب زانو و سه راه دیواری
قیمت محصول : تومان
 • کد کالا :
 • 715
 • سایز :
 • 1/2 * 16
 • متریال :
 • برنج ضد زنگ
 • ویژه لوله :
 • سوپر پکس
قیمت محصول : تومان
1 2 3 4 5